Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек

Всеукраїнський

 місячник шкільних бібліотек - 2020

"Шкільна бібліотека та екологічна просвіта учнів"Лист ДНУ "ІМЗО" від 27.07.2020 р. № 22.1/10-1499 "Щодо наказу Міністерства освіти і науки України від 12.08.2014 р. №931"

«ЕКОЛОГІЯ. ПРИРОДА. ЛЮДИНА.»

Природа – єдина книга, що укладає глибокий зміст на усіх своїх сторінках.
                                                                                                                                                                                          Й. Гете

Екологія розповідає про ту реальність, в якій ми живемо і застерігає про те, що може бути через кілька років.

Природа - наше багатство, зберегти це багатство для наступних поколінь - наше завдання і наш обов'язок.

Білявський Г.О. та ін.
Основи екологічних знань: Пробний мас. підручник для учнів 10-11 кл. серед. загальноосвіт. закладів / Г.О.Білявський, Р.С.Фурдуй, І.Ю.Костіков. - К.: Либідь, 2000. - 336 с.
Сьогодні, в добу глобальної екологічної кризи, особливого значення набувають екологічні виховання й освіта людей, особливо молоді. Кожній людині необхідно засвоїти певний обсяг екологічних знань, що дасть змогу правильно зрозуміти процеси й закономірності взаємовідносин людини й природи, вибрати оптимальні способи збереження та примноження біорізноманітності, очищення води й повітря, пом’якшити відповідні удари природи по людству. Саме цій меті спрямований пробний масовий підручник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів.

Основи загальної екології [Текст]: підручник / Г.О. Білявський, М.М. Падун, Р.С. Фурдуй. – Київ : Либідь, 1993. – 304 с.

Небачено активна й здебільшого непродумана діяльність людини, яка супроводжується знищенням природних ресурсів і забрудненням навколишнього середовища, призвела до того, що нині біосфера планети перебуває в критичному стані. Автори підручника вважають, що починати слід з оволодіння основами екологічних знань, закладання підвалин екологічної культури.

Мягченко О.П. Основи екології [Текст] : підручник / О.П. Мягченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 310,[1] c

Підручник відповідає змісту і структурі типової програми «Основи екології», затвердженої Міністерством освіти і науки України. Розглянуто питання теоретичних основ екології, стан соціально-екологічних проблем у світі, в Україні, її регіонах, як результат діяльності людини, суспільства та економічні проблеми, які виникли в результаті нераціональної діяльності людства в біосферіЭкология. - Смоленск: Русич, 2001. - 128 с.
Окружающие человека мир живой и неживой природы представляет собой сложную и одновременно хрупкую систему, все элементы которой удивительным образом связаны друг с другом. Отношения организмов и образуемых ими сообществ между собой изучает наука экология. Предлагаемая вниманию читателей книга увлекательно рассказывает об экологии как науке, уникальных видах растений и животных, о проблемах охраны природы и способах рационального природоиспользования.

Борейко В.Є., Пустовіт Н.А., Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин. Методичний посібник для вчителів. - К.: Київський еколого-культурний центр, Асоціація зоозахисних організацій України, 2011. - 80 с.
Цей посібник створено до програми «Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин», схваленої для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Міністерством освіти і науки України.Всеукраїнський

 місячник шкільних бібліотек -2019

"Бібліотека Нової української школи - простір для освітніх можливостей кожного учня"

Звіт шкільних бібліотекарів міста Луцька


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Головна

ПОРТФОЛІО БІБЛІОТЕКАРЯ ТКАЧУК Т.В. Що для мене бібліотека…    Моя бібліотека – це мій дім, це місце, де здається завмирає са...